Účtovníctvo

Hlavnou činnosťou spoločnosti BETY s.r.o. je vedenie účtovníctva, podvojné účtovníctvo alebo jednoduché účtovníctvo. Okrem štandardnej účtovnej agendy poskytujeme našim klientom aj doplnkové služby ako vypracovanie miezd, účtovnej závierky, poradenstvo atď..

Podvojné účtovníctvo

BETY, s.r.o. poskytuje v agende podvojného účtovníctva štandardné výstupy podvojného účtovníctva ako:

 • Hlavná kniha
 • Kniha pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia a spracovanie DPH
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov
 • Kniha analytickej evidencie
 • Evidencia majetku

Samozrejmosťou  pri podvojnom účtovníctve je zostavenie účtovej osnovy podľa požiadaviek klienta, mesačné odovzdávanie účtovných výstupov klientovi (Hlavná kniha, Výsledovka, Saldokonto – podľa požiadavky klienta).

Súčasťou základného balíčka služieb je aj základné poradenstvo, evidencia majetku  a u platcov DPH vyhovenie a podanie daňového priznania DPH, súhrnného výkazu DPH.

Klientovi vypracujeme ako súčasť ročnej účtovnej závierky Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky. V prípade auditovanej spoločnosti aj Cashflow.

Je samozrejmosťou, že počas daňovej kontroly zastupujeme našich klientov v konaní pred úradmi.

Jednoduché účtovníctvo

V balíčku jednoduchého účtovníctva je súčasťou základného balíčka služieb je aj základné poradenstvo, evidencia majetku, u platcov DPH vyhovenie a podanie daňového priznania DPH, súhrnného výkazu DPH. Klientovi vypracujeme štandardné výstupy ako:

 • Peňažný denník
 • Kniha pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia a spracovanie DPH
 • Evidencia majetku

Klientovi spracujeme výkazy o majetku a záväzkoch, príjmoch a výdavkoch, ročnej účtovnej závierky.

Mzdové účtovníctvo

Klientovi spracujeme kompletnú mzdovú agendu v rozsahu:

 • Personalistika

- po doručení podkladov pripravíme všetky doklady pre zamestnancov od ich nástupu až po ukončenie pracovnej činnosti.

 • Spracovanie mzdovej agendy

- Vy nám odovzdáte poklady pre spracovanie mzdovej agendy (dochádzka, zárobkové listy...) a v dohodnutom termíne obdržíte spracovanú mzdovú agendu, najmä, výplatné pásky pre zamestnancova podklady na úhradu miezd, zdravotného a sociálneho poistenia a dane z príjmov zo závislej činnosti. Podávanie výkazov do SP, ZP a DÚ realizujeme elektronicky.

Cenník

Ceny za uvedené služby sa stanovujú v závislosti  od rozsahu a náročnosti služieb, na základe vzájomnej dohody.

 
Prečo sa rozhodnúť pre nás?
Bety s.r.o., naše skúsenosti vo Váš prospech...
045 532 44 68
Máte na nás otázky?